2721303989, 2721200160
Σταδίου 36, Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα